TTouch uitrusting


Binnen de Tellington TTouch training maken we regelmatig gebruik van hulpmiddelen (equipment/uitrusting). Enkele voorbeelden zijn de lichaamsbandages, de magic wand, of de freedom handle.

De bandages kunnen een krachtig hulpmiddel zijn voor angstige dieren, ter ondersteuning bij fysieke problemen of bij (op)groeiende pups. De bandages helpen een beter lichaamsbesef te krijgen en kunnen het dier kalmeren en een veilig gevoel geven.

Door de magic wand te gebruiken, creëer je meer afstand tussen jezelf en het dier. Dat kan verschillende voordelen hebben: het is veiliger (bij werken met agressieve of wilde dieren), het voelt minder bedreigend voor het dier (bij werken met heel angstige dieren), het voelt neutraler voor het dier (bij werken met dieren die niet gewend zijn aangeraakt te worden) bijvoorbeeld.

De freedom handle is een waardevol hulpmiddel om honden die erg aan de riem trekken op een vriendelijke manier te leren dat ze ook zonder trekken aan de riem kunnen lopen.
Door deze hulpmiddelen op de juiste manier in te zetten vergroot je de effectiviteit ervan.

TTouch lichaamswerk
TTouch grondwerk